Niedzielna Szkoła Biblijna

Życie ukryte i Logos

Życie ukryte i Logos

Wracamy do „szkoły” po świątecznej przerwie i kontynuujemy nasze poznawanie ewangelii Mateusza. Zatrzymaliśmy na charakterystyce żydowskiej tej ewangelii i dzisiaj raz jeszcze poszerzymy naszą wiedzę na ten temat. Trzeba zauważyć, że Ewangelia Mateusza zawiera...


Czytaj więcek

Męska Ewangelia i sprawiedliwy Józef

Męska Ewangelia i sprawiedliwy Józef

Ewangelia Mateusza została napisana z myślą o Izraelitach, stąd też odzwierciedla ona żydowski sposób myślenia. Jednym z przykładów tej właśnie mentalności była opisana poprzednim razem genealogia Jezusa i jej znaczenie. Ale to jeszcze nie...


Czytaj więcek

Liczby i największy prorok

Liczby i największy prorok

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, obejmuje blisko 1800 lat. Mateusz próbuje pokazać więzi, jakie łączą Jezusa z Abrahamem i Dawidem, a także to, że wywodzi się̨ z biblijnego narodu, że wyrósł ze Starego Testamentu....


Czytaj więcek

Pamięć i siekiera Jana Chrzciciela

Pamięć i siekiera Jana Chrzciciela

W ostatnim wprowadzeniu napisałem, że ewangelia, którą w najbliższym roku będziemy rozważać jest ewangelią na wskroś żydowską. Stąd też koniecznym będzie przybliżenie tego, co to znaczy. W każdym kolejnym wprowadzeniu przyjrzymy się tym najbardziej...


Czytaj więcek

Wspólnota Łukasza

Wspólnota Łukasza

Problemy wspólnoty Łukasza i kwestia zmartwychwstania Trochę już wiemy, jak wyglądała wspólnota Łukasza, niemniej jednak warto jeszcze pogłębić tę wiedzę przez wskazanie problemów, jakie ona przeżywała. W czasie, kiedy powstawała Ewangelia Łukasza powoli zaczęły...


Czytaj więcek

Struktura Ewangelii Łukasza i Łk 18,9-14

Struktura Ewangelii Łukasza i Łk 18,9-14

Struktura Ewangelii Dzisiaj kilka słów o strukturze Ewangelii Łukasza. Otóż jej początek stanowią rozdziały, które dotyczą̨ okoliczności przyjścia Jezusa na świat, czyli Jego poczęcia, a następnie narodzin, dzieciństwa i (niewiele) młodości. Warto zauważyć, że...


Czytaj więcek

Strona 4 z 512345