01.01.2017 – Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi

 

  1. W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.
  2. W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona z inicjatywy papieża bł. Pawła VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.
  3. We wtorek, 3 stycznia, tradycyjnie wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (Łk 2,21). Już w pierwszej połowie XVI wieku papież Klemens XII pozwolił na sprawowanie Mszy Świętej o Imieniu Jezus, a Innocenty XIII na początku XVIII wieku rozciągnął to święto na cały Kościół. Pamiętajmy o zapewnieniu samego Pana Jezusa, który powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23). Choć jest to dowolne liturgiczne wspomnienie, tego dnia do codziennej modlitwy dołączmy choćby kilka wezwań z Litanii do Imienia Jezus. W tym dniu zapraszamy na Mszę św. na Rheindorf na godz. 18:00.
  4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. W naszej wspólnocie jest to dzień całodobowej modlitwy w intencji kapłanów. Osoby pragnące się włączyć do tej modlitwy zachęcamy, by wpisały się na listę wyłożoną w zakrystii. Msza św. na Alkenrath o godz. 9:30 oraz w Remscheid o godz. 18:30 połączona z modlitwą o powołania do stanu duchownego.
  5. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze św. o godz. 18:00 na Alkenrath i w Remscheid. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. W tym dniu po Mszy św. na Alkenrath zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu grupy naszych parafian.
  6. W sobotę 7 stycznia, zapraszamy wszystkich, a szczególnie członków Żywego Różańca na Mszę św. na Alkenrath, którą poprzedzi śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny o godz.9.10.
  7. Lekcje religii wznowimy od 12 stycznia.
  8. Biuro parafialne będzie czynne w czwartek 12 stycznia od godz. 10:30 do 12:00.
  9. U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

Intencje mszalne
1. 1. 2017   < = > 8. 1. 2017

Niedziela

1.1.2017

12:00
Alkenrath

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla małżonków z okazji kolejnej rocznicy ślubu

12:00
Remscheid

† Lucyna Kostorz

15:00
Bergisch Gladbach

† † Felicja i Czesław oraz † Maria w 6 rocznicę śmierci i † Józef

Wtorek

3.1.2017

18:00
Rheindorf

 

Środa

4.1.2017

18:00
Alkenrath

† ks. Stanisław Drzał

Czwartek

5.1.2017

9:30
Alkenrath

† † rodzice Wilhelm i Maria oraz † Józef i † † dziadkowie

18:30
Remscheid

O Boże błogosławieństwo na Nowy Rok z prośbą o łaskę zdrowia i dobrą pracę

Piątek

6.1.2017

18:00
Alkenrath

O Boże błogosławieństwo dla Eugenii z okazji urodzin

18:00
Remscheid

† † rodzice Kołodziej

Sobota

7.1.2017

9:30
Alkenrath

 

18:00
Rheindorf

† Ingrid Jaworek

Niedziela

8.1.2017

9:30
Alkenrath

O Boże błogosławieństwo dla Sandry Halemba z okazji 18 rocznicy urodzin

12:00
Remscheid

O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki w 13 rocznicę urodzin i Marty w 37 rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski

15:00
Bergisch Gladbach

† † Henryka i Henryk Caputowie

17:00
Belmicke

W pewnej intencji