O Misji

Polskojęzyczne duszpasterstwo Leverkusen, które słynie z zakładów che­mi­cznych Bayera i ze znanej drużyny piłkarskiej, rozpoczęło się w r. 1959, gdy po likwidacji tzw. obozów, które od zakończenia wojny zamieszkiwali Polacy, część z nich postanowiła osiedlić się właśnie w tym zakątku Niemiec.

Od samego początku posługę duszpasterską sprawowali w Leverkusen księża z Towarzystwa Chrystusowego. Najpierw ks. Walenty Śliwa, potem ks. Jerzy Pawlęga, a następnie ks. Stanisław Walas i ks. Józef Kosobucki. Teren ten należał wtedy (lata 80-te) do Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu.

1 listopada 1991 r. kard. Joachim Meisner ustanowił w Leverkusen samodzielny ośrodek duszpasterski (jako filia PMK-Wuppertal). Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Edmund Druz, którego wspierał, jako wikariusz, ks. Zbigniew Mi­cha­luk. Kolejnymi duszpasterzami w Leverkusen byli: ks. Antoni Hebda, ks. Marian Gerus, ks. Mariusz Wołodźko, ks. Marian Garwol, ks. Stefan Ochalski, ks. Andrzej Sołopa, ks. Bogdan Renusz, ks. Jacek Staniek, ks. Zbigniew Minta, ks. Mateusz Duczmal, ks. Piotr Broton oraz ostatni proboszcz ks. Jerzy Grynia.

Obecnie duszpasterzują na rozległym terenie tej misji: ks. Ryszard Piela – proboszcz oraz ks. Sylwster Marzec – wikariusz.

Misja w Leverkusen obejmuje 4 dekanaty: Leverkusen, Remscheid, Obergischer Kreis i Rheinisch-Bergischer Kreis. Niedzielna Eucharystia sprawowana jest w Leverkusen, Remschied, Bergisch-Gladbach oraz w Bergneustadt-Belmicke.

W ramach misji prowadzona jest katecheza dla dzieci, młodzieży, ale także dla osób dorosłych. Warto podkreślić istnienie licznych grup: lektorzy, kantorzy, ministranci, Krąg Biblijny, Podwórkowe Koło Różańcowe, Żywy Różaniec oraz grupa modlitewna o. Pio.