10.11.2019 – 32 Niedziela Zwykła

Łk 20, 27-38
„(…)podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą,
że nie ma zmartwychwstania”.

Saduceusze nie mają racji, bo przecież Pan Jezus zmartwychwstał. A na dodatek przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył w niebie specjalną bramę, która po grzechu Adama i Ewy została zamknięta. Ale zanim to zrobił, wygrał ważną bitwę z diabłem. Diabeł do tej pory pilnował tej bramy, by nikt jej nie otworzył. Na szczęście Pan Jezus zabrał diabłu klucze i otworzył ją najszerzej jak się da. Dlatego mamy pewność, że zmartwychwstanie jest! I życie wieczne też jest!
 
Zadanie: Zapal na grobie kogoś bliskiego świecę i pomódl się za niego. Pamiętaj, że twoja modlitwa pomaga mu dotrzeć do otwartej bramy nieba.