11.10.2015 – 28 Niedziela Zwykła

 

 1. W dzisiejszą niedzielę, 11 października, obchodzimy kolejny – już XV Dzień Papieski, którego myślą przewodnią jest tym razem św. Jan Paweł II, jako Patron Rodziny.
 2. W tym roku Polska Misja Katolicka w Niemczech obchodzi 70 lat istnienia. Główne uroczystości odbędą się we Frankfurcie nad Menem – w katedrze św. Bartłomieja – o godz. 13.30, w sobotę, 7 listopada (Keiserdom St. Bartholomäus, Domplatz 1, 60311 Frankfurt am Main). Przewodniczył im będzie Prymas Polski. Naszą wspólnotę reprezentować będzie poczet sztandarowy. Zachęcamy innych do indywidualnego udziału w tych uroczystościach.
 3. Przez cały miesiąc październik Msze św. w tygodniu połączone są z nabożeństwem różańcowym do udziału w których – serdecznie zachęcamy.
 4. Chętni do wzięcia udziału w pielgrzymce do Argentyny i Brazylii (10-20 kwiecień 2016) mogą zapisywać się na tę wyprawę do końca listopada. Wpisowe – 500€.
 5. Zachęcamy do nabywania najnowszych numerów Naszego Słowa, Miłujcie się oraz kalendarza ściennego na nowy – 2016 wydany tradycyjne przez Rektorat PMK w Niemczech. Dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony będzie na budowę kaplicy Bożego Miłosierdzia w Concordii. Zachęcamy także do składania osobistych ofiar na ten cel. Informację na ten temat znajdziemy na ulotkach przy wyjściu z kościoła.
 6. Biuro parafialne czynne w czwartek od godz. 10:30 do 12:00 oraz w piątek od godz. 19:00 do 20:00.
 7. Zbliża się dzień ( 25.10.2015) wyborów do Sejmu i Senatu RP. Poniżej (pod intencjami) zamieszczamy komunikat Biura Rzecznika Prasowego MSZ. W kolońskim okręgu konsularnym powołanych zostało sześć obwodowych komisji wyborczych: trzy w Kolonii i po jednej w Dortmundzie, w Düsseldorfie oraz w Wiesbaden.

Intencje mszalne

11. 10. 2015 < = > 18. 10. 2015

Niedziela

11.10.2015

9:30
Alkenrath

 1. O Boże błogosławieństwo dla Benedykta, Filipa i Juliana

12:00
Remscheid

 1. mama Janina Bieńczyk – o dar życia w wiecznej szczęśliwości

15:00
Bergisch Gladbach

 1. Genowefa Golbeck w 4 tygodnie po śmierci

17:00
Belmicke

 1. Intencja wolna

Wtorek

13.10.2015

18:00
Rheindorf

 1. O zdrowie dla męża

Środa

14.10.2015

18:00
Alkenrath

 1. Paweł Rózga oraz zmarłych rodziców i teściów

Czwartek

15.10.2015

9:30
Alkenrath

 1. † † Jadwiga i Stefan Rosłan oraz Paweł Kolada

18:30
Remscheid

 1. Intencja wolna

Piątek

16.10.2015

18:00
Alkenrath

 1. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Ireny i Gerharda z okazji 30 rocznicy małżeństwa

Sobota

17.10.2015

18:00
Rheindorf

 1. O Boże błogosławieństwo w rodzinach Wlonyk i Mucha

Niedziela

18.10.2015

 

9:30
Alkenrath

 1. O Boże błogosławieństwo dla Amelii oraz dla Marty i Łukasza z okazji 1 rocznicy małżeństwa

12:00
Remscheid

 1. O Boże błogosławieństwo dla Damiana z okazji urodzin

15:00
Bergisch Gladbach

 1. Tadeusz Maksajdowski w 6 rocznicę śmierci
 

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP – 25.10.2015

Jak zagłosować za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu RP?

Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP w jednym z obwodów wyborczych za granicą, mogą od 28 września 2015 roku rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl. Zagłosować w wyborach parlamentarnych można osobiście w konsulacie lub korespondencyjnie.

Dla obywateli polskich, którzy chcą głosować za granicą w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku utworzono 250 obwodów wyborczych. Wyborcy Ci będą głosować na kandydatów do Sejmu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie oraz na kandydatów do Senatu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 44 w Warszawie.

Aby zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty (w przypadku chęci głosowania w obwodzie utworzonym w państwie członkowskim UE lub innym, na terytorium którego można wjechać na podstawie tego dokumentu).

Oprócz danych z dokumentu tożsamości, podczas rejestracji należy wybrać typ głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos. Po udanej rejestracji można pobrać ze strony ewybory.msz.gov.pl potwierdzenie w formacie PDF. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Obwody wyborcze, w których można oddać swój głos, zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra SZ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Aby zagłosować w wyborach za granicą osobiście należy zarejestrować się w spisie wyborców, prowadzonym przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu za granicą. Najwygodniej dokonać tego poprzez internetowy system rejestracji ewybory.msz.gov.pl. Można także zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub poprzez wysłanie do konsula zgłoszenia w formie faksu, listu, e-maila, podając wszystkie konieczne do rejestracji dane. Dla wyborców, którzy chcą oddać głos osobiście, termin rejestracji w spisie wyborców upływa na 3 dni przed dniem wyborów, czyli 22 października 2015 r.

Głosowanie korespondencyjne jest możliwe w wybranych komisjach wyborczych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra SZ. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy mieszkający za granicą zgłaszają̨ do 7 października 2015 roku. Zgłoszenie – ustne, pisemne, przesłane faksem lub w formie elektronicznej – powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Należy też wskazać adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór. Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisuje osobę̨ do spisu wyborców i wysyła pakiet wyborczy, zawierający m. in. karty do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję.

Zasady głosowania poza granicami kraju ujęte są w informacji Państwowej Komisji Wyborczej.

Biuro Rzecznika Prasowego – Ministerstwo Spraw Zagranicznych