12.02.2023 – 6 Niedziela Zwykła

  1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy najpierw naszej przyjaźni z Panem Bogiem.
  2. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.
  3. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
  4. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Niemczech, Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także w Polsce, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
  5. W środę Msza św. na Alkenrath połączona z nabożeństwem prowadzonym przez grupę modlitewną O. Pio.
  6. W czwartek w Remscheid Msza św. w łączności z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  7. W dniach od 21 do 28 września tego roku planujemy pielgrzymkę do Włoch. Szczegóły znajdziemy na naszej stronie internetowej pod zakładką „Pielgrzymki”. Na chętnych czekamy do końca lutego. Zapisy u ks. Ryszarda.
  8. W tym tygodniu lekcje religii odbędą się zgodnie z planem.
  9. Biuro parafialne będzie czynne w piątek od godz. 19:00 do 20:00.
  10. Solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia składamy najlepsze życzenia.

Intencje   mszalne
12. 2. 2023   < = > 19. 2. 2023

Niedziela

12.2.2023

9:30
Alkenrath

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ani w kolejną rocznicę urodzin

12:00
Remscheid

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Michała i Piotra z okazji urodzin
15:00
Bergisch Gladbach
† Tadeusz i zmarli z rodziny
17:00
Bergneustadt
† Zygfryd w 3 rocznicę śmierci

Wtorek

14.2.2023

18:00
Rheindorf

W pewnej intencji

Środa

15.2.2023

18:00
Alkenrath

O Boże błogosławieństwo dla Zofii z okazji urodzin

Czwartek

16.2.2023

9:30
Alkenrath

† † Paweł Rosga oraz rodzeństwo i rodzice

19:00
Remscheid

† Regina Śmieszkol w 1 rocznicę śmierci

Piątek

17.2.2023

18:00
Alkenrath

Za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota

18.2.2023

18:00
Rheindorf

O powrót do zdrowia dla mamy

Niedziela

19.2.2023

9:30
Alkenrath

O Boże błogosławieństwo dla ks. Ryszarda z okazji minionych urodzin

12:00
Remscheid

† Roman Witek w 2 rocznicę śmierci

15:00
Bergisch Gladbach

† Tadeusz i zmarli z rodziny