14.04.19 – Niedziela Palmowa

Łk 22, 14–23, 56
„Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał”.
Kiedy wszyscy myślą o przygotowaniu palm, malowaniu pisanek i strojeniu koszyczka wielkanocnego, Pan Jezus myśli o czekającej Go męce, śmierci i zmartwychwstaniu.
Dobrze wie, że wołanie ludzi, które słyszał w czasie wjazdu do Jerozolimy: „witaj królu żydowski”, zmieni się w „ukrzyżuj Go”. I mimo smutku zaprasza apostołów na ostatnią wieczerzę, w czasie której w kawałku chleba zostawia nam swoje Ciało. Zrobił to, bo wiedział, że bez Tego Chleba zwiędniemy jak gałązki świeżo ściętej palmy. A przecież nasza wiara ma być zielona i kwitnąca, a nie zwiędła i uschła.
Zadanie: Co z radości wołali ludzie na widok Jezusa wjeżdżającego na osiołku do Jerozolimy?