17.02.19 – VI Niedziela Zwykła

Łk 4, 1-13

„Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła”.
 
Kto by się nie bał zostać sam na pustyni? A Pan Jezus się nie bał. Nie bał się nawet wtedy, kiedy przyszedł do Niego diabeł i opowiadał niepojęte rzeczy. Chciał Go nabrać, że kamienie staną się chlebem i że da Mu na zawsze wszystkie królestwa świata. Pan Jezus wygonił go tam gdzie pieprz rośnie albo jeszcze dalej, bo przecież wiedział, że jeśli się kocha z całego serca Pana Boga, to nie można z diabłem rozmawiać. 

Na obrazku Owieczka Magda siedzi z notatnikiem i wpisuje błogosławieństwa i przestrogi jakie daje Jezus w kazaniu na górze.
 
Zadanie: Ile dni i nocy przebywał Pan Jezus na pustyni?