18. 11. 18 – XXXIII Niedziela Zwykła

Mk 13, 24–32
„Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą”.
 
Wiecie, kiedy do domu wraca mama, tata, a kiedy brat lub siostra. Znacie ich sposób otwierania drzwi lub odkładania kluczy. Dlaczego? Bo ciągle z nimi przebywacie. Tak też jest z Panem Jezusem. Możemy łatwo rozpoznać, kiedy jest między nami. Jeśli będziemy uważni, to rozpoznamy Go w uśmiechu naszej sąsiadki lub w cierpliwości lekarza w szpitalu. Nie trzeba się więc bać końca świata, bo Pan Jezus przecież cały czas jest z nami.
 
Zadanie: Kogo podczas końca świata Pan Bóg pośle, by „zebrali Jego wybranych”?
* Przeczytaj uważnie dzisiejszą Ewangelię. Tam jest ukryta odpowiedź.