2.12.18 – I Niedziela Adwentu

Łk 21, 25–28.34–36
„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy”.

Końca świata nie muszą się bać, ci którzy kochają Pana Boga całym sercem i całą duszą. Oni dobrze wiedzą, że Bóg tak jak obiecał, zabierze ich do nieba. Bo On zawsze dotrzymuje słowa. 
Nie muszą się też bać ci, którzy mają na sobie specjalną pieczęć, czyli chrzest święty. On zmazuje grzech pierworodny i szeroko otwiera bramy nieba. Tylko od nas zależy, czy przez dobre życie przejdziemy przez nie, czy nie.

Zadanie: Sprawdź, o jakim wydarzeniu w dzisiejszej Ewangelii mówi św. Łukasz.

Pan Jezus woła do każdego z nas, byśmy się obudzili, bo jak powie prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu”. Rozpoczynamy dziś Adwent, więc prośmy, abyśmy nie zmarnowali tego czasu i dobrze się przygotowali na narodzenie Pana.