20.02.2022 – 7 Niedziela Zwykła

  1. Ilekroć rozpoczynamy nasz udział w Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa, musimy pamiętać o tym, że jest ona najwyższym wyrazem miłości Boga i domaga się odpowiedzi z naszej strony. Można w związku z tym powtórzyć za św. Janem: jak Chrystus nas umiłował i oddał swoje życie, tak my powinniśmy wzajemnie się miłować. Mamy wszystkim czynić dobrze, nawet naszym nieprzyjaciołom, bo Zbawiciel umarł za wszystkich i pragnie zbawienia każdego człowieka.
  2. W środę po Mszy Świętej na Alkenrath i w czwartek po Mszy Świętej w Remscheid nabożeństwo do św. Józefa.
  3. W tym tygodniu nie ma katechezy.
  4. Biuro parafialne czynne w piątek od godziny 19:00 do 20:00.
  5. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w Pismo Święte i inne książki o tematyce religijnej. Do nabycia jest także najnowszy numer „Miłujcie się”.
  6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

Intencje        mszalne

20. 02. 2022 < = > 27. 02. 2022

Niedziela

20.02.2022

9:30

Alkenrath

Zbigniew Szczyciński w 5 rocznicę śmierci

12:00

Remscheid

Józef Konieczko w 10 rocznicę śmierci

15:00

Bergisch Gladbach

  O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Julii z okazji urodzin

Wtorek

22.02.2022

18:00

Rheindorf

  Do Serce Jezusowego z podziękowaniem za otrzymane łaski

Środa

23.02.2022

18:00

Alkenrath

1.   Jan Lasecki (31 rocz. śmierci) i †† dziadkowie

Czwartek

24.02.2022

9:30

Alkenrath

Helena

19:00

Remscheid

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Teresy i Heinza Krusche

Piątek

25.02.2022

18:00

Alkenrath

1.   Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Emilii z okazji 22 rocznicy urodzin

2.   Paweł Rosga i †† rodzice

Sobota

26.02.2022

18:00

Rheindorf

1.  Marek (10 rocz. śmierci)

2.  Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Beaty z okazji urodzin

Niedziela

27.02.2022

9:30

Alkenrath

Beata i †† męża i rodziców

12:00

Remscheid

Hubert Sikora (w kolejną rocznicę śmierci) i Krystynę Sikora

15:00

Bergisch Gladbach

†† Mieczysława i Stefa Słota i ††  z rodziny Słota

17:00

Belmicke

 

  Zygfryd (2 rocznica śmierci)