22.07-18 XVI Niedziela Zwykła

Mk 6, 30-34
„Wtedy apostołowie zebrali się u Pana Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali”.

Czasami, szczególnie kiedy jest bardzo gorąco, wchodzimy na chwilę do kościoła, by się ukryć. Jest tam chłodno i cicho. I dziwimy się, że często ktoś przyklęka przy stopniach ołtarza i długo rozmawia o czymś z Panem Bogiem. Albo ktoś ukryty za filarem szczepce cicho modlitwy lub ociera łzę.
Ludzie, tak jak kiedyś apostołowie, przychodzą do Jezusa ze swoimi sprawami. Opowiadają Mu o radościach i zmartwieniach. A później czują, że nie są już sami, że Jezus razem z nimi niesie ich ciężary i radości.

Zadanie: Wieczorem, tuż przed snem, opowiedz Panu Bogu o tym wszystkim, co kryje się w twoim sercu.