25.11.2018 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  1. Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.
  2. W dzisiejszą Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, które jest Świętem tytularnym Sióstr Misjonarek oraz księży Chrystusowców, tradycyjnie we wszystkich parafiach, w których duszpasterzują kapłani Towarzystwa Chrystusowego organizowane są zbiórki ofiar na utrzymanie Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu. Wasza ofiarność pozwoli na formację i kształcenie kolejnych pokoleń kapłanów, którzy podejmą trud duszpasterzowania wśród Polaków rozsianych po całym świecie.
  3. Dzisiaj po Mszy św. na Alkenrath organizatorzy jak co roku zapraszają nas na Bazar Adwentowy. Przygotowano mnóstwo smakołyków, stroiki adwentowe, bożonarodzeniowe i jeszcze wiele innych atrakcji.
  4. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
  5. W środę na Alkenrath Msza św. o godz. 18:00 połączona z nabożeństwem do św. Józefa. Po Mszy św. spotkanie formacyjne Grupy modlitewnej O. Pio.
  6. Lekcje religii zgodnie z planem.
  7. Biuro parafialne czynne w czwartek od godz. 10:30 do 12:00 oraz w piątek od godz. 19:00 do 20:00.
  8. W terminie od 6 do 14 maja przyszłego roku planujemy pielgrzymkę śladami św. Pawła Apostoła do Grecji. Szczegóły.
  9. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby na co dzień doświadczali Bożej miłości.

Intencje   mszalne
25. 11. 2018 < = > 2. 12. 2018

Niedziela
25.11.2018

9:30
Alkenrath

O Boże błogosławieństwo dla księży Chrystusowców oraz sióstr Misjonarek – szczególnie dla pracujących w naszej Misji

12:00
Remscheid

† Janusz Stepasiuk oraz † Irena Puchałka

15:00
Bergisch Gladbach

† Stanisław Bilanda w 1 rocznicę śmierci

17:00
Belmicke

† Maria Szuster w 19 rocznicę śmierci

Wtorek

27.11.2018

18:00
Rheindorf

† † z Wypominek

Środa

28.11.2018

18:00
Alkenrath

† Monika Baluch

Czwartek

29.11.2018

9:30
Alkenrath

18:30
Remscheid

† Józef oraz za zmarłych z rodziny Plewniak

Piątek

30.11.2018

18:00
Alkenrath

Za kapłanów podejmujących nowe zadania i posługi – o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski

Sobota

1.12.2018

18:00
Rheindorf

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Urszuli i Kazimierza z okazji 30 rocznicy małżeństwa oraz z okazji urodzin Urszuli

Niedziela

2.12.2018

9:30
Alkenrath

† Maurycja Nitzpon we wspomnienie urodzin

12:00
Remscheid

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze dla rodziny

15:00
Bergisch Gladbach

† Wiktor Zgryzek i wszystkich zmarłych z rodziny