26.05.2019 – VI Niedziela Wielkanocna

J 14, 23–29
„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy”.

Pan Jezus wie, że czasami mamy kłopoty z pamięcią i zapominamy o ważnych sprawach. Niektóre z nich zapisujemy w kalendarzach lub w telefonach, ale i tak to nie zawsze pomaga. Dlatego obiecał, że pośle nam Ducha Świętego, który przypomni o najważniejszych dla nas sprawach. Przypomni, że bliźnich się kocha, że warto być dobrym dla innych, że dobrze jest pamiętać o codziennej modlitwie i o niedzielnej Mszy św.
Duch Święty będzie także nam zawsze przypominał, że jesteśmy dziećmi Bożymi i że niebo to nasz dom.

Zadanie: Którą Osobą Trójcy Świętej jest Duch Święty?