29.10.2023 – 30 Niedziela Zwykła

  1. Dziś przeżywamy 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.
  2. W tym tygodniu, w środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. W tym dniu Msza św. na Alkenrath i w Remscheid o godz. 12:00. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.
  3. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech ona będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy wypominkowej, a zwłaszcza dar ofiary Mszy św. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami. W intencji zmarłych, których poleciliśmy na kartkach wypominkowych będziemy modlić się na różańcu przed każdą Mszą św. w tygodniu i w niedzielę. Także w ich intencji zostanie odprawionych osiem Mszy św. w ciągu miesiąca listopada. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone przy okazji wypominek.
  4. W czwartek, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, Msza św. na Alkenrath o godz. 9:30 i w Remscheid o godz. 19:00. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Z racji pierwszego czwartku miesiąca podejmiemy tradycyjnie dzieło całodobowej modlitwy w intencji kapłanów. Osoby pragnące się włączyć do tej modlitwy zachęcamy, by wpisały się na listę wyłożoną w zakrystii. Po Mszy św. w czwartek w Remscheid spotkanie męskiej grupy modlitewnej.
  5. W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca listopada. O godz. 15:00 spotkamy się na Alkenrath na Godzinie Miłosierdzia. Od godz. 16:00 do 18:00 okazja do Spowiedzi św. O godz. 18:00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.
  6. W sobotę 4 listopada, zapraszamy wszystkich, a szczególnie członków Żywego Różańca na Mszę św. na Alkenrath, którą poprzedzi śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny o godz. 9.10.
  7. Lekcje religii zgodnie z planem.
  8. Biuro parafialne czynne tylko w piątek od godz. 19:00 do 20:00.
  9. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia składamy najlepsze życzenia.

Intencje   mszalne
29. 10. 2023 < = >   5. 11. 2023

Niedziela

29.10.2023

9:30
Alkenrath

 † † Marta i Kazimierz Szymański, Anna i Wacław Czyżycki, Józef Pilot oraz Werner Styp von Rekowski

12:00
Remscheid

† † z rodziny Pawłowskich, Piszczygłowa, Olender, Sokół, Szulc i Koźlak

15:00
Bergisch Gladbach

O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Jagody z okazji urodzin

Wtorek

31.10.2023

18:00
Rheindorf

† Joanna Szołtysik

Środa

1.11.2023

12:00
Alkenrath

† † z rodziny Stroński i Capek

12:00
Remscheid

† Mieczysław

Czwartek

2.11.2023

9:30
Alkenrath

† † z Wypominek

19:00
Remscheid

† Józef

Piątek

3.11.2023

18:00
Alkenrath

† † rodzice, teściowie, pokrewieństwo z obojga stron oraz Helena

Sobota

4.11.2023

9:30
Alkenrath

† Ilze Krzyż od członków Żywego Różańca

18:00
Rheindorf

† † z rodziny Wiciok, Patel i Bąkowski

Niedziela

5.11.2023

9:30
Alkenrath

† † z Wypominek

12:00
Remscheid

† † Krystyna i Jan; Helena i Zygmunt; Elżbieta, Jan i Marian oraz zmarli z rodziny z obojga stron

15:00
Bergisch Gladbach

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Karola z okazji kolejnej rocznicy urodzin