3.11.2019 – 31 Niedziela Zwykła

Łk 19. 1–10
„Był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa”.

Niektórzy mówią, że gdyby byli na miejscu Zacheusza, to nie wchodziliby na drzewo, by Go zobaczyć, tylko dołączyliby do grona apostołów. Wtedy mogliby nie tylko patrzeć na Niego, ale słuchać Go i rozmawiać z Nim. A w naszych czasach nie mają już takiej możliwości.
 
A to nieprawda. Jezus nie tylko 2000 lat temu, ale ciągle potrzebuje apostołów. Potrzebuje tych, którzy przypomną innym co znaczy ustępować, przebaczać, pocieszać i zachowywać przykazania. Więc jak, nadal chcesz zostać Jego apostołem?
 
Zadanie:
Napisz, co mógłbyś zrobić, gdybyś został apostołem Pana Jezusa.
1. …………………………
2. …………………………