30.01.2022 – 4 Niedziela Zwykła

  1. Życie ludzkie, powołane z miłości, która przewyższa każdą ludzką miłość w sposób nieskończony, domaga się szacunku wobec każdego życia ludzkiego od jego początku aż po naturalną śmierć. Każdy człowiek jest chciany i kochany przez Boga. I dlatego powinien być również chciany i kochany przez innych ludzi. Tą prawdę przekazuje nam dzisiejsza liturgia Słowa. W naszych modlitwach prośmy o postawę zaufania Bogu i o siłę do dobrego życia, którą zaczerpniemy z Jego miłości do nas. Nie naśladujmy mieszkańców Nazaretu w ich niedowiarstwie okazanym Jezusowi Chrystusowi.
  2. W środę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Będziemy wspominać dzień, kiedy Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Panu. Starzec Symeon nazwał Jezusa „Światłem na oświecenie pogan i ludu Izraela”. Msza święta z błogosławieństwem świec na Alkenrath o godzinie 18:00. Tego dnia obchodzimy także ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą będziemy wspierać wszystkich, którzy oddali się na służbę Bogu i ludziom w zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach świeckich. Będziemy prosić Boga o nowe powołania do życia zakonnego.
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. W naszej wspólnocie jest to dzień całodobowej modlitwy w intencji kapłanów. Osoby pragnące się włączyć do tej modlitwy zachęcamy, by wpisały się na listę wyłożoną w zakrystii. Msza święta na Alkenrath o godz. 9:30 oraz w Remscheid o godz. 19:00 połączona z modlitwą o powołania do stanu duchownego.
  4. W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca lutego. O godz. 15.00 spotkamy się na Alkenrath na Godzinie Miłosierdzia. Od godz. 16.00 do 18.00 okazja do cichej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do Spowiedzi świętej. O godzinie 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza święta.
  5. W sobotę zapraszamy wszystkich, a szczególnie członków Żywego Różańca na Mszę świętą połączoną z nabożeństwem pierwszo-sobotnim na Alkenrath na godzinę 9:30.
  6. Lekcje religii zgodnie z planem.
  7. Biuro parafialne czynne w piątek od godziny 19:00 do 20:00.
  8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

Intencje   mszalne
30. 1. 2022 < = > 6. 2. 2022

Niedziela

30.1.2022

9:30
Alkenrath

O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii w 3 rocznicę urodzin

12:00
Remscheid

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Nikodema z okazji 1 rocznicy urodzin

15:00
Bergisch Gladbach

† Władysław Dulkiewicz w 5 rocznicę śmierci

Wtorek

1.2.2022

18:00
Rheindorf

Za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa

2.2.2022

18:00
Alkenrath

† Jan Sajdak

Czwartek

3.2.2022

9:30
Alkenrath

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00
Remscheid

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wiktora z okazji urodzin

Piątek

4.2.2022

18:00
Alkenrath

† Jan Owsiński w 37 rocznicę śmierci

Sobota

5.2.2022

9:30
Alkenrath

† † babcie – Ludwikę i Barbarę oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla dziadków Jana i Waltera

18:00
Rheindorf

† Jolanta Pałysiewicz

Niedziela

6.2.2022

9:30
Alkenrath

† Gerard Lasecki w 13 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny

12:00
Remscheid

† † Jerzy we wspomnienie urodzin oraz za zmarłych z rodziny

15:00
Bergisch Gladbach

† Krzysztof Krawczyk