30.06.2019 – XIII Niedziela Zwykła

Łk 9, 51–62
„Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”.

Czy to sprawiedliwe, że wszyscy mają swoje domy, a Pan Jezus nie? Przecież jest Królem Wszechświata i może mieć, co tylko zechce. Dlaczego więc nie chce mieć swojego domu?
Może dlatego, że chciał, abyśmy zrozumieli, że w życiu najważniejsze jest to, jakim się jest człowiekiem, a nie, co się ma?

Zadanie:
Kto powiedział do Jezusa te słowa: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!”.
a. Tomasz Apostoł
b. Ktoś
c. Samarytanka