30.12.18 – Niedziela Świętej Rodziny

Łk 2, 22–40
„Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu”.

Dzieci są największym skarbem rodziców. Dlatego rodzice często mówią do nas: „mój drogi”, „moja kochana”.
Człowiek to, co ma najcenniejszego, chce i powinien ofiarować Panu Bogu. Tak zrobiła Maryja z Józefem. Swój Skarb, czyli Jezusa, zanieśli do świątyni. Nasi rodzice robią podobnie: przynoszą do kościoła swoje dzieci, by powiedzieć Panu Bogu, że bardzo dziękują Mu za was.
Na obrazku uśmiechnięta Owieczka Magda idzie ze Świętą Rodziną.

Zadanie:
Sprawdź, w jakim mieście znajdowała się świątynia, do której Maryja z Józefem zanieśli Pana Jezusa. I napisz, kogo tam spotkali.
Miasto: ……………………………
Osoby spotkane w świątyni: 1. ………………   2. …………………