4. 11. 18- XXXI Niedziela Zwykła

Mk 12, 28b–34
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”.

Nauczyć się na pamięć całego Dekalogu, to duży wysiłek. A Pan Jezus dziś mówi, że daje nam jeszcze dodatkowe przykazanie, którego nie tylko mamy się nauczyć na pamięć, ale przede wszystkim nim żyć, bo jest to najważniejsze i największe przykazanie. Większe niż góry i nawet ocean.
Pomyśl, co oznacza dla ciebie tak naprawdę kochać Pana Boga i bliźniego?

Zadanie:
Komu i gdzie Pan Bóg podyktował Dekalog, czyli dziesięć przykazań. Na czym został zapisany?