5.11.2017 – 31 Niedziela Zwykła

 1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.
 2. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
 3. W najbliższą środę Msza św. na Alkenrath połączona z katechezą dla dorosłych.
 4. W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. W najbliższy czwartek Msza św. w Remscheid o godz. 18:30., a po niej Godzina Miłosierdzia oraz okazja do cichej adoracji Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. O godz. 20:45 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Apel Jasnogórski. Mszy św. na Alkenrath w tym dniu wyjątkowo nie będzie.
 5. W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż mieszkańcy Polski żyją już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci.
 6. W najbliższą niedzielę Msze św. na Alkenrath i w Remscheid z większym udziałem dzieci. Dzieciom przypominamy, by przyniosły wszystkie karteczki z odpowiedziami na pytania, które postawiła Wam owieczka Magda. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach św. zbiórka na Stowarzyszenie Förderverein PKM e.V.
 7. W najbliższym tygodniu lekcje religii odbędą się zgodnie z planem.
 8. Zachęcamy do udziału w planowanej pielgrzymce do Ziemi Świętej i Jordanii w terminie 17 – 26 kwietnia przyszłego roku. Na zapisy chętnych oczekujemy do końca listopada. W przyszłym roku planujemy jeszcze jedną pielgrzymkę – na Maltę. Szczegóły wkrótce.
 9. Biuro parafialne czynne tylko w piątek od godz. 19:00 do 20:00.
 10. Kolejna zabawa Andrzejkowa odbędzie się w Remscheid w sobotę 18 listopada. Zgłoszenia u P. Zofii Biela i P. Małgorzaty Kwaśny.
 11. Solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia składamy najlepsze życzenia.

Intencje   mszalne

5. 11. 2017 < = >   12. 11. 2017

Niedziela

5.11.2017

9:30
Alkenrath

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla męża i taty z okazji urodzin

12:00
Remscheid

Dziękczynna z okazji 35 rocznicy Sakramentu małżeństwa Danuty i Henryka

15:00
Bergisch
Gladbach

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Luizy z okazji 8 rocznicy urodzin

Wtorek

7.11.2017

18:00
Rheindorf

Środa

8.11.2017

18:00
Alkenrath

O Boże błogosławieństwo dla Mirosława z okazji urodzin

Czwartek

9.11.2017

9:30
Alkenrath

NIE  MA  MSZY ŚW.

18:30
Remscheid

† Marian oraz zmarli z rodziny

Piątek

10.11.2017

18:00
Alkenrath

O Boże błogosławieństwo dla Michała oraz dla całej rodziny z okazji urodzin

Sobota

11.11.2017

18:00
Rheindorf

† Janusz w 4 rocznicę śmierci

Niedziela

12.11.2017

9:30
Alkenrath

Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:00
Remscheid

Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Justyny i Leszka z okazji 14 rocznicy ślubu

15:00
Bergisch
Gladbach

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krystyny z okazji 80 rocznicy urodzin

17:00
Belmicke

† Maria