8.07.18 – XIV Niedziela Zywkła

Mk 6, 1-6
„Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce!”.

Co za gapy z tych Nazarejczyków! Mieli u siebie samego Pana Jezusa i nie rozpoznali Go. Tylko zachodzili w głowę, skąd On ma tyle mądrości i dlaczego czyni takie wielkie cuda? A powinni od razu wiedzieć, że to sam Pan Jezus. Mogli Go rozpoznać po uśmiechu, który od razu widać, że jest szczery. Po spojrzeniu, w którym na pewno odbijały się kawałki nieba. I po dobroci, która nikomu nie sprawiała przykrości i nie zasmucała.

Zadanie: 
Spróbuj przez najbliższy tydzień przyglądać się ludziom, których spotkasz. Posłuchaj ich słów i spójrz im w oczy. Przekonaj się, że Bóg naprawdę ukrywa się w ludziach.