9.06.2019 – Zesłanie Ducha Świętego

J 14, 15–16.23b–26
„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

Pan Jezus wie, że czasami mamy kłopoty z pamięcią i zapominamy o ważnych sprawach.
Dlatego obiecał, że pośle nam Ducha Świętego, który nam przypomni wszystko, co jest ważne. Przypomni, że trzeba kochać bliźniego, że trzeba być dobrym dla innych i że nie wolno zapominać o Panu Bogu i codziennej modlitwie, a także o niedzielnej Mszy Świętej.

Zadanie:
W jakim miejscu przebywali apostołowie, kiedy zstąpił na nich Duch Święty?