9.09.18 – XXIII Niedziela Zwykła

Mk 7, 31–37
„Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić”.

Trudno się żyje, kiedy nie słyszy się, co inni mówią do nas. Dlatego przyjaciele przyprowadzili do Pana Jezusa człowieka, który nie słyszał. I mieli rację. Bo Jezus wypowiedział tajemnicze słowo „Effatha” i od razu głuchy zaczął wszystko słyszeć.

Zadanie: Sprawdź, co znaczy słowo „Effatha” i z jakiego języka pochodzi.

Pamiętajmy również o tym jak ważne jest słuchanie tego co mówi Pan Bóg. Na obrazku Owieczka Magda ma palce włożone do uszu. Widać dłonie, które „odrywają” jej łapki od uszu.