Poradnictwo Rodzinne

„W żadnych okolicznościach wartość małżeństwa, tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób, nie może być poddawana w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można rezygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową”.                                               (Stary Sącz, 16 czerwca 1999 Jan Paweł II)

Poradnictwo rodzinne  zajmuje się głównie:

  • przygotowaniem do sakramentu małżeństwa narzeczonych
  • służy pomocą i dobrą radą w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych wszystkim tym, którzy chcą porozmawiać o trudnej sytuacji i konfliktach w rodzinie.

Z pomocy mogą korzystać wszyscy potrzebujący, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Doradcami rodzinnymi w naszej Misji są Grażyna i Hubert Matuschek, którzy ukończyli Studium Poradnictwa Rodzinnego i otrzymali dyplom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Poradnia jest czynna w II. środę miesiąca od 19.00 – 20.00

Proponujemy możliwość pierwszego kontaktu drogą e-mailową: porada-pmk@web.de

Gwarantujemy pełną dyskrecję