Program obchodów – Wielki Tydzień i Wielkanoc

Program obchodów liturgicznych

Uroczystość Paschy jest szczytem całego roku liturgicznego. „Ponieważ Chrystus szczególnie przez tajemnicę paschalną dokonał dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga, przez którą to tajemnicę zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie, święte Triduum paschalne męki i zmartwychwstania Chrystusa jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego” (Katechizm Kościoła Katolickiego).

U W A G A  !    

Prosimy zwrócenie uwagi na zmianę godzin odprawiania

Mszy Świętej w święta w Leverkusen – Alkenrath

29.03.2018

Wielki

Czwartek

Leverkusen–Alkenrath 18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej

30.03.2018

Wielki

Piątek

Leverkusen–Alkenrath 17:30 Droga Krzyżowa
18:00 Liturgia Wielkiego Piątku
do 6:00 sobota adoracja przy Grobie Pańskim
Remscheid 17:30 Droga Krzyżowa
18:00

 

Liturgia Wielkiego Piątku
do 21:00 adoracja przy Grobie Pańskim

31.03.2018

Wielka

Sobota

Wigilia

Paschalna

Leverkusen–Alkenrath 16:00 – 18:00 adoracja przy Grobie Pańskim
18:00 Liturgia Wigilii Paschalnej
Remscheid 16:00 – 18:00 adoracja przy Grobie Pańskim
18:00 Liturgia Wigilii Paschalnej

1.04.2018

Niedziela

Zmartwych-

wstania

Leverkusen–Alkenrath 6:00 Msza Święta – Rezurekcja
12:00 Msza Święta
Remscheid 12:00 Msza Święta
Bergisch Gladbach 15:00 Msza Święta
Belmicke 15:00 Msza Święta

2.04.2018    Poniedziałek     Wielkanocny

Remscheid 12:00 Msza Święta
Leverkusen-Alkenrath 12:00 Msza Święta

 

 

Świece wielkanocne (małe paschały) będą do nabycia przed liturgią Wigilii Paschalnej

 

 

Poświęcenie POKARMÓW

Leverkusen – Alkenrath 31.03.2018 Wielka Sobota godz. 12:00
po liturgii Wigilii Paschalnej
1.04.2018 Niedz. Zmartw. po Rezurekcji
Leverkusen – Rheindorf 31.03.2018 Wielka Sobota godz. 11:00
Remscheid 31.03.2018 Wielka Sobota godz. 9:30
po liturgii Wigilii Paschalnej
Bergisch Gladbach 31.03.2018 Wielka Sobota godz. 10:00
Bergneustadt – Belmicke 31.03.2018 Wielka Sobota godz. 11:30