Dziesięć Przykazań

2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga nadaremno