CONCORDIA – SPOTKANIE MŁODYCH

W sobotę 22 czerwca, miało miejsce XI Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania były słowa zaczerpnięte z Listu do Hebrajczyków: „Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary” (Hbr 4,14). Szczególnym gościem spotkania był przybyły z Rzymu Abp Szczepan Wesoły. Oprawę muzyczną zapewnili „Siewcy Lednicy” oraz nasz zespół „Voluntate Dei” z Remscheid. W spotkaniu wzięła udział spora liczba wiernych z PMK Leverkusen.