Królowa aniołów podsyła mi Stróża,
bo z nim nie straszna największa burza.

Testimonial Cytat
Cytat

Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma.

Testimonial

ks. Jan Twardowski

Naszą ludzką siłą jest świadomość naszej słabości.

Testimonial

ks. Jan Twardowski