JEZU, UFAM TOBIE…

„W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski: niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat” (z Dzienniczka św. S. Faustyny).

Niedziela kończąca oktawę Wielkiej Nocy jest w liturgii Kościoła Świętem Bożego Miłosierdzia. W dniu tym można zyskać odpust zupełny.