Kongres Eucharystyczny w Kolonii

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.” (J 6,68). Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny Kongres Eucharystyczny w Kolonii. Kongres Eucharystyczny służy zawsze temu, by wierni odkryli w Eucharystii źródło życia Kościoła. W bogaty program kongresowy włączona została również refleksja adresowana dla młodych katolików. W tej refleksji i modlitwie w Roku Wiary, wzięła też udział młodzież PMK Leverkusen ze swoim duszpasterzem.