Piesza Pielgrzymka do Neviges

Jak każdego roku tak także 14 czerwca tego roku grupa parafian pieszo pielgrzymowała do sanktuarium Maryjnego w Neviges. 28 kilometrowa trasa przepełniona była wspólną modlitwą, śpiewem. Centrum pielgrzymki była Msza św wraz z pielgrzymami z innych misji.