Polak potrafii…

Z inicjatywy ks. Proboszcza oraz Rady Misji, przeprowadzone zostało malowanie i generalne sprzątanie świątynii św. Jana Chrzciciela na Alkenrath w Leverkusen. Niech Bóg błogosławi tym, którzy ofiarowali swój czas i ofiary materialne na to, by po długich już latach, odnowić kościół w którym możemy wielbić Boga w języku polskim!!!