Przyjęcie nowego ministranta

6 kwietnia na niedzielnej Mszy św. po okresie przygotowania został przyjęty do grona ministrantów kandydat Antek Koloska.

Boże, od którego pochodzą wszystkie prawe zamiary i święte pragnienia, ufamy, że to Ty pociągnasz ku sobie chłopców i rozpalasz
w nich pragnienie służenia Tobie. Wspomóż ich teraz swoją łaską, prowadź w nich dzieło, które Sam rozpocząłeś i nie dopuść, aby kiedykolwiek odwrócili się od Ciebie.