Tag: ogloszenia


18
lis 2016

  Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia. Dzisiaj kończy się jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło......

Czytaj więcek


11
lis 2016

  Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego przypomina namo sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdą i każdego z nas. Pan Bóg oceni nasze życie: wynagrodzi dobro, a zło ukarze. W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z niezrozumieniem i wrogością nawet ze strony najbliższych, jednak obietnica wspaniałej nagrody winna nas motywować do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i bycia świadkiem tego, że Pan Bóg jest stale obecny wśród swojego ludu. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To święto patronalne księży Chrystusowców i......

Czytaj więcek


06
lis 2016

   Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina prawdę o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, a modlitwa za zmarłych pozwala nam pogłębiać naszą wiarę w to, że spotkamy się wszyscy w królestwie Bożym, bo „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Dlatego tym bardziej chcemy zachęcić do wspólnej modlitwy za zmarłych wypisanych w Wypominkach, w czasie każdej Mszy świętej. Przypominamy również o możliwości uzyskania w tych dniach (do 8 listopada) odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za odwiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. W środę, 9 listopada, będziemy obchodzić święto Rocznicy Poświęcenia......

Czytaj więcek


06
lis 2016

   Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina prawdę o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, a modlitwa za zmarłych pozwala nam pogłębiać naszą wiarę w to, że spotkamy się wszyscy w królestwie Bożym, bo „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Dlatego tym bardziej chcemy zachęcić do wspólnej modlitwy za zmarłych wypisanych w Wypominkach, w czasie każdej Mszy świętej. Przypominamy również o możliwości uzyskania w tych dniach (do 8 listopada) odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za odwiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. W środę, 9 listopada, będziemy obchodzić święto Rocznicy Poświęcenia......

Czytaj więcek


05
lis 2016

   Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina prawdę o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, a modlitwa za zmarłych pozwala nam pogłębiać naszą wiarę w to, że spotkamy się wszyscy w królestwie Bożym, bo „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Dlatego tym bardziej chcemy zachęcić do wspólnej modlitwy za zmarłych wypisanych w Wypominkach, w czasie każdej Mszy świętej. Przypominamy również o możliwości uzyskania w tych dniach (do 8 listopada) odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za odwiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. W środę, 9 listopada, będziemy obchodzić święto Rocznicy Poświęcenia......

Czytaj więcek


29
paź 2016

  Na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii Łukaszowej, znajdziemy wiele fragmentów, które mówią, że Bóg poszukuje człowieka, pragnie jego szczęścia, jego zbawienia. Biblia podkreśla jednocześnie, że gdy człowiek spotka Boga, zmienia się całkowicie. Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii jest dobrym tego przykładem. We wtorek, 1 listopada, będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. W tę uroczystość będziemy sprawować Eucharystię......

Czytaj więcek


21
paź 2016

  W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartości pokornej, ufnej, wytrwałej modlitwy. Gdy stanę w prawdzie przed Bogiem i przed samymi sobą, uznam swoją słabość i grzeszność, wtedy zostanę wysłuchany i Pan udzieli mi swojej łaski. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa różańcowa, której szczególnie poświęcony jest październik. Zachęcamy was, drodzy parafianie, do odmawiania różańca – w tygodniu podczas wspólnych nabożeństw różańcowych, oraz do wspólnej modlitwy różańcowej w waszych domach rodzinnych. Po wakacyjnej przerwie wznawiamy lekcje religii. W czwartek, w Remscheid lekcje religii, odbędą się według następującego planu – od 16:30......

Czytaj więcek


14
paź 2016

  Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy wszystkich – w tygodniu na wspólne nabożeństwa różańcowe, oraz do wspólnej modlitwy różańcowej w waszych......

Czytaj więcek


07
paź 2016

  Pan Jezus oczekuje od nas wiary, bo tylko wtedy może dokonywać wielkich dzieł. Musimy zapytać samych siebie: czy dostrzegamy to Boże działanie w nas i czy jesteśmy Bogu wdzięczni za otrzymywane łaski? Można powiedzieć, że tego uczymy się przez całe życie. Zapraszamy na wspólne nabożeństwa różańcowe, odprawiane w tygodniu w łączności ze Mszą św. W czwartek w Remscheid o godz. 18:00 odmówimy wspólnie różaniec. Msza św. o godz. 18:30 i po niej Godzina Miłosierdzia oraz okazja do cichej adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. O godz. 20:45 nabożeństwo......

Czytaj więcek


30
wrz 2016

  W każdej chwili życia jesteśmy zaproszeni, by pogłębiać naszą wiarę, nasze zaufanie wobec Boga. Dlatego tak jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii wołajmy: „Panie, przymnóż nam wiary!”. To wołanie powtórzymy dzisiaj podczas nabożeństwa, w którym także podziękujemy za Aniołów Stróżów w dzień ich liturgicznego wspomnienia. Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że zajmowała ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu w chwilach radości i doświadczenia. Papież Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w......

Czytaj więcek