Ogłoszenia


03
lut 2023
5.02.2023 - 5 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza – piąta już niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas jak zawsze przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani my wszyscy razem jako wspólnota parafialna nie jesteśmy w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Adoracja eucharystyczna, w której uczestniczymy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca jest także wielkim impulsem......

Czytaj więcek


28
sty 2023
29.01.2023 - 4 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Choć pod naszą szerokością geograficzną nie jest spotykana to wszyscy doskonale wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami. W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w......

Czytaj więcek


20
sty 2023
22.01.2023 - 3 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. W liście apostolskim z września 2019 roku ustanawiającym tę niedzielę papież Franciszek napisał: „Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się słowem i Chlebem......

Czytaj więcek


13
sty 2023
15.01.2023 - 2 Niedziela Zwykła

Świadectwo Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii potwierdza, że to Jezus jest oczekiwanym Zbawicielem. W jedności z Ojcem i Duchem Świętym nasz Pan podejmuje misję zbawienia każdego człowieka. Przez sakrament Chrztu świętego rozpoczęliśmy drogę ku zbawieniu. Od każdego z nas Jezus oczekuje wiernego podążania Jego śladami. Kościół i sprawowane w nim sakramenty są niezawodną drogą trwania we wspólnocie z Trójjedynym Bogiem. Wdzięczni za przynależność do rodziny dzieci Bożych, modlitwą i przykładem własnego życia wskazujmy drogę do zbawienia tym, którzy nie wierzą lub którzy wiarę utracili. W dniach od 18 do 25 stycznia w......

Czytaj więcek


06
sty 2023
8.01.2023 - Chrzest Pański

Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także, gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W......

Czytaj więcek


30
gru 2022
1.01.2023 - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal......

Czytaj więcek


24
gru 2022
25.12.2022 - Boże Narodzenie

„Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Bogiem. Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze współczesne serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szczególny czas Bożego Nawiedzenia. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i do serc wszystkich ludzi. Niech Boża......

Czytaj więcek


16
gru 2022
18.12.2022 - 4 Niedziela Adwentu

Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie. Święta już bardzo blisko. Czy jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani do nadchodzących dni radości z Narodzenia Pańskiego? Pomocą do tego niech będzie udział w rozpoczętych dzisiaj rekolekcjach. Tegoroczne rekolekcje prowadzi w naszej wspólnocie k Dr Piotr Kroczek, który jest kapłanem diecezji bielsko-żywieckiej. Zaplanujmy swój dalszy udział w tym wydarzeniu. Bardzo prosimy, by......

Czytaj więcek


09
gru 2022
11.12.2022 - 3 Niedziela Adwentu

Dzisiejszą – trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. To już połowa Adwentu. W tym tygodniu, a dokładnie od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. I właśnie od najbliższej soboty 17 grudnia rozpoczniemy rekolekcje, które mogą nam pomóc w przygotowaniu do głębszego przeżywania nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego. Tegoroczne rekolekcje poprowadzi w naszej wspólnocie k Dr Piotr Kroczek, który jest kapłanem diecezji bielsko-żywieckiej. Jest......

Czytaj więcek


02
gru 2022
4.12.2022 - 2 Niedziela Adwentu

Jan Chrzciciel woła: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Podążajmy więc gorliwie adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Już za dwa tygodnie – od soboty 17 grudnia rozpoczniemy rekolekcje, które mogą nam pomóc w przygotowaniu do głębszego przeżywania nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego. Tegoroczne rekolekcje poprowadzi w naszej wspólnocie k Dr Piotr Kroczek, który jest kapłanem diecezji bielsko-żywieckiej. Jest polskim teologiem i kanonistą, który uzyskał doktoraty z teologii, nauk prawnych i społecznych. Pracuje na Wydziale Prawa Kanonicznego Wydziału......

Czytaj więcek