Uroczystość Chrystusa Króla

Uroczystość Chrystusa Króla to dla wszystkich chrystusowców główne święto w roku. Chrystus, Król Wszechświata zajmuje centralne miejsce w duchowości naszego zgromadzenia. Piękna tej uroczystości w naszej Misji dodatkowo nadał Chóru podczas Mszy św. w Remscheid.