Wieczornica z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych

„Żyje się tylko chwilę a czas – jest przezroczystą perłą wypełnioną oddechem”. Ostatniego dnia października uczniowie Szkoły Polskiej w Leverkusen wraz z nauczycielką języka polskiego Panią Barbarą Michałowską przedstawili spektakl słowno-muzyczny z okazji Wszystkich.