Zakończenie roku katechetycznego

Za łaską Boga zakończony został w naszej Misji rok katechetyczny 2012/13. Dzieci i młodzież na Rheindorf, w Remscheid i Leverkusen uczestniczyły w liturgii eucharystii dziękczynnej za czas katechizacji. Po wspólnej modlitwie wręczane były świadectwa a następnie wszyscy spotkali się na spotkaniu mniej oficjalnym z lodami. Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do pań katechetek za ich trud i poświęcenie oraz rodziców dzieci za wierną współpracę i serce. Bóg zapłać!!!