ZESPÓŁ „VOLUNTATE DEI” W LEVERKUSEN

W 2007 roku, z działających przy kościele w Remscheid muzyków, zrodził się religijny zespół muzyczny „Voluntate Dei”. Dziś osiągnął wysoki poziom artystyczny i w duchu „Nowej Ewangelizacji”, poprzez swoje występy, pomaga wiernym wielbić Boga. W niedzielę „Dobrego Pasterza” zespół zagrał na Mszy św. na Alkenrath podbijając serca uczestniczących w tej liturgii.