Powitanie Siostry Lucyny ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla