Duszpasterstwo


23
sty 2021
Sens Księgi Dziejów Apostolskich i ponowne powołanie

Ostatnio mówiliśmy o podwójnym wylaniu Ducha Świętego – najpierw w Jerozolimie w dzień Pięćdziesiątnicy, a następnie w domu Korneliusza, w Cezarei Filipowej. Jaki był skutek tego drugiego wylania Ducha? Piotr nakazał wszystkich domowników (pogan, nie Żydów) ochrzcić. W ten właśnie sposób pierwsi poganie stali się chrześcijanami. Tym samym Kościół, który do tej pory składał się z judeochrześcijan, zaczyna składać się również z poganochrześcijan, czyli z chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Jak dalej będziemy czytać uważnie tę księgę, to zauważymy, że ta sytuacja doprowadzi do bardzo silnych konfliktów. W 15 rozdziale Dziejów Apostolskich przeczytamy, że......

Czytaj więcek


16
sty 2021
Novum początków Kościoła i „drobiazgi”

Początki Kościoła są ściśle związane z Zesłaniem Ducha Świętego. Czytając księgę Dziejów Apostolskich zauważymy, że początkowo częściej Ewangelię przyjmowali Żydzi. Efektem tego był mocny sprzeciw władz żydowskich. Ujawniło się to poprzez zwrócenie przeciwko Apostołom. Władze żydowskie uznały bowiem głoszenie Ewangelii za zamach na swoją hegemonię w ówczesnym życiu religijnym. Skutki tego konfliktu są widoczne w nauczaniu i w losie św. Szczepana, a także później, kiedy dochodzi do napięć między Piotrem i między tymi, którzy w jego czasach żyli. Na skutek tego oraz rosnących prześladowań chrześcijan Piotr odchodzi z Jerozolimy. Kolejny ważny moment,......

Czytaj więcek


19
gru 2020
Pierwsza katecheza i Chaire!

Zakończyliśmy nasze ostatnie spotkanie na pytaniu: jak głosić Chrystusa? Odpowiedź znajdziemy w pierwszym wystąpieniu Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy, opisanym w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wtedy to Piotr przemawia do Żydów zebranych w Jerozolimie na górze Syjon. Ma to miejsce podczas obchodów święta, któreprzypada nazajutrz po siedmiu pełnych tygodniach po święcie Paschy – to święto nazywane jest przez Żydów świętem Tygodni. W tym czasie upamiętniane jest nadanie Prawa na Synaju. Piotr wychodzi wtedy do swoich rodaków i pragnie im mówić o Jezusie, ale z jednej strony zdaje sobie sprawę, że w Jezusie Bóg......

Czytaj więcek


12
gru 2020
Nowy czas Kościoła i Świadectwo

Warto na początku lektury Dziejów Apostolskich zwrócić uwagę na kilka momentów. Otóż ci, którzy uwierzyli w Jezusa, jako pierwsi stanęli przed poważnym dylematem. Jakim? Oto ludzie wychowani na Starym Testamencie, przyzwyczajeni do wyznawania wiary w Boga Jedynego, muszą sobie teraz zadać pytanie — kim jest Jezus? I jak to wyrazić w języku Starego Testamentu, w tym dotychczasowym języku religijnym. Bo pierwsi chrześcijanie, czyli judeochrześcijanie, czyli chrześcijanie pozyskani z judaizmu byli wyznawcami Boga jedynego, ale teraz powinni byli uznać i przyjąć nowy wymiar Boga. Jaki? Że Bóg jest JEDYNY — to prawda —......

Czytaj więcek


05
gru 2020
Dzieje i opamiętanie

Tydzień temu rozpoczęliśmy wprowadzenie do lektury Dziejów Apostolskich. Podany został pierwszy klucz interpretacji tej księgi, a mianowicie – geografia. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, drugi sposób podejścia do lektury. Ten drugi klucz można nazwać religijnym. W trakcie czytanie księgi Dziejów Apostolskich chodzi o to, aby zobaczyć, jak dokonało się przejście do wiary w Jezusa jako Mesjasza i jako Syna Bożego. I ta księga może nam w tym pomóc. Czemu to takie istotne? Otóż w czasach Starego Testamentu żyli wielcy bohaterowie wiary. Byli nimi między innymi wielcy prorocy, których łączyło jedno: wszyscy nawoływali do......

Czytaj więcek


28
lis 2020
Dzieje i szmata

W nowym roku liturgicznym, wraz z pierwszą niedzielą Adwentu wracamy do Szkoły Biblijnej, aby stale pogłębiać swoją znajomość Pisma Świętego. I podobnie jak to było dotychczas w pierwszej kolejności będziemy poznawać kolejną księgę biblijną, a w drugiej części pochylimy się nad Słowem, które na kolejną niedzielę, czy też uroczystość daje nam Kościół. Pokrótce poznaliśmy już ewangelie, ich budowę i autorów. Dzisiaj chciałbym abyśmy rozpoczęli poznawanie kolejnej księgi Nowego Testamentu, chyba trochę niedocenianej, a mianowicie księgę Dziejów Apostolskich. Stanowi ona swoiste przejście od życia Jezusa, czyli od Jego działalności, męki, śmierci, zmartwychwstania i......

Czytaj więcek


27
cze 2020
Budowa Ewangelii i wskazania dla ucznia

Ewangelia Jana ta składa się z dwóch części. Pierwszą z nich można nazwać: „Obecność i działalność Jezusa w świecie” i składa się na nią 12 rozdziałów. Drugą część, od rozdziału trzynastego do końca można nazwać „Powrót Jezusa do Ojca”. Czytamy tam bowiem, jak Jezus, przez swoją mowę arcykapłańską, przez ustanowienie Eucharystii i przez przejście przez tajemnicę krzyża, stopniowo wraca do Boga. A więc już w samej budowie ewangelii Jana widać dwa wymiary Bożej obecności: mianowicie Jezus staje się jednym z nas i dlatego, jak mówili Ojcowie Kościoła, człowiek staje się dzieckiem Bożym......

Czytaj więcek


20
cze 2020
Sakrament Krwi i trudne życie chrześci… proroka

W ewangelii Jana poza sakramentem chrztu jest bardzo mocno zaznaczony jeszcze jeden sakrament. Mianowicie, kiedy Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba i ryb, na drugi dzień po tym wydarzeniu wygłosił mowę o prawdziwym pokarmie (J 6). I mówił do Żydów słowa, które ich zszokowały: „Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedni mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja mu dam, jest Ciało moje......

Czytaj więcek


13
cze 2020
Sakrament z wody i Dwunastu

Kontynuując rozważania o Prologu, który jest niezwykle istotny w lepszym zrozumieniu ewangelii św. Jana czytamy dalej: „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”. Jan, więc zwraca uwagę na to, że obok tych, którzy odrzucili Jezusa są także ci, którzy Go przyjęli. I on także do nich należy. Ale Jan kładzie nacisk na to, że wiara w Jezusa nie jest sprawą krwi,......

Czytaj więcek


06
cze 2020
Prolog Jana i Trzech w Jednym???

Wiemy już, że w ewangelii Jana Jezus zostaje nazwany Słowem Bożym.Przyjrzyjmy się więc nieco Prologowi tej ewangelii, bo on stanowi pewien klucz do jej zrozumienia. Kim jest Jezus według Jana? Jest Synem Bożym, jest SŁOWEM BOŻYM. W tym hymnie nieustannie daje się wyczuć pewne napięcie: „Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.” A więc mamy obecność Słowa Bożego, czyli drugiej Osoby Trójcy Świętej od zawsze, czyli od stworzenia. W pewnym momencie ten hymn załamuje się: „Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na......

Czytaj więcek