Ogłoszenia


20
lis 2020
22.11.2020 - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Obchodzimy dziś także święto tytularne księży Chrystusowców oraz Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Następna niedziela rozpocznie przygotowanie na nadchodzące spotkanie z Jezusem Chrystusem. Spotkanie w czasie świąt Bożego Narodzenia oraz w czasie przejścia z teraźniejszości w rzeczywistość życia wiecznego. Czas już, by......

Czytaj więcek


13
lis 2020
15.11.2020 - 33 Niedziela Zwykła

Chrześcijaństwo dobrze rozumiane to szkoła ludzi z inicjatywą. Wszyscy święci to ludzie o niespotykanej wprost inicjatywie. To ludzie wielkiego ryzyka. Święci robią rzeczy, które dla innych zdają się niemożliwe. Podjęli nie tylko inicjatywę, ale także zaryzykowali. Inicjatywa, bowiem nierozerwalnie łączy się z ryzykiem. Przypowieść o talentach z dzisiejszej Ewangelii jest wielkim wezwaniem do wykorzystania wszystkiego, czym nas Bóg obdarował dla zbawienia własnego, ale także innych. Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego......

Czytaj więcek


06
lis 2020
8.11.2020 - 32 Niedziela Zwykła

Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie wyznawać wiarę w Boga i okazywać przywiązanie do Kościoła. Nie możemy jednak zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar naszej modlitwy. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie naszej modlitewnej o......

Czytaj więcek


30
paź 2020
1.11.2020 - Uroczystość Wszystkich Świętych

W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy,......

Czytaj więcek


24
paź 2020
25.10.2020 - 30 Niedziela Zwykła

Jeśli nie jesteśmy pewni, jak wygląda nasza relacja z Bogiem, możemy ją wyczytać z naszych relacji z innymi ludźmi. Człowiek traktuje Boga tak, jak traktuje innych ludzi. Miłość do Boga, do bliźnich i do siebie samego jest ze sobą ściśle powiązana. Aby życie było prawdziwe, pełne radości i by przynosiło błogosławione owoce, te trzy relacje muszą być ze sobą w zgodzie, musi istnieć między nimi wzajemna harmonia. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że wszystkie Msze święte w tygodniu połączone są z nabożeństwami różańcowymi. Wszystkich, ale zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś......

Czytaj więcek


16
paź 2020
18.10.2020 - 29 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana......

Czytaj więcek


09
paź 2020
11.10.2020 - 28 Niedziela Zwykła

W dzisiejszą niedzielę kolejny raz w Polsce obchodzony jest Dzień Papieski. Dziś, a także w piątek, 16 października – w dzień powołania Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze. W nadchodzący czwartek, 15 października, w liturgiczne wspomnienie Świętej Teresy od Jezusa, obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Ma on nam przypominać, że rodzice, których dziecko zmarło, którzy przeżyli tragedię pogrzebu swojego potomstwa, nie zawsze oczekują jakiegoś specjalnego pocieszenia, ale na pewno potrzebują naszej......

Czytaj więcek


02
paź 2020
4.10.2020 - 27 Niedziela Zwykła

Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej i październikowym nabożeństwie odprawianym w łączności z Mszami świętymi w tygodniu. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, zachęcamy do odmawiania różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”.......

Czytaj więcek


26
wrz 2020
27.09.2020 - 26 Niedziela Zwykła

Uczestnicząc we Mszy św., przeżywamy zawsze jakby na nowo tajemnicę paschalną Chrystusa, której istotęstanowi przejście ze śmierci do życia. Tajemnica zaś paschalna Chiystusa winna się stawać tajemnicą każdego chrześcijanina, który świadomie zanurza się w śmierci Mistrza, aby uzyskać udział w chwale Jego zmartwychwstania. Najbardziej intensywnie dokonuje się to wtedy, gdy nie żałujemy wysiłku, by usłyszane słowo Boże przekuwać w czyn. Pan czeka nie tyle na to, byśmy podziwiali Ewangelię, ile domaga się pełnienia jej w życiu codziennym. We wtorek przypada uroczystość św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabryjela. Msza św. w tym dniu o......

Czytaj więcek


18
wrz 2020
20.09.2020 - 25 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie. Przez kolejne dni najbliższego tygodnia zachęcamy, by włączyć się w Spotkania ze Słowem Bożym – które tradycyjnie poprowadzi O. Stanisław Mański. Odbywają się zawsze......

Czytaj więcek