Author Archives: pmkpmk

15.11.2020 - 33 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

15.11.2020 – 33 Niedziela Zwykła

Chrześcijaństwo dobrze rozumiane to szkoła ludzi z inicjatywą. Wszyscy święci to ludzie o niespotykanej wprost inicjatywie. To ludzie wielkiego ryzyka. Święci robią rzeczy, które dla innych zdają się niemożliwe. Podjęli nie tylko inicjatywę, ale także zaryzykowali. Inicjatywa,...

0

13 listopada, 2020
8.11.2020 - 32 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

8.11.2020 – 32 Niedziela Zwykła

Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie wyznawać wiarę w Boga i okazywać przywiązanie do Kościoła. Nie możemy jednak zapominać, że...

0

06 listopada, 2020
1.11.2020 - Uroczystość Wszystkich Świętych
in Ogłoszenia

1.11.2020 – Uroczystość Wszystkich Świętych

W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek...

0

30 października, 2020
25.10.2020 - 30 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

25.10.2020 – 30 Niedziela Zwykła

Jeśli nie jesteśmy pewni, jak wygląda nasza relacja z Bogiem, możemy ją wyczytać z naszych relacji z innymi ludźmi. Człowiek traktuje Boga tak, jak traktuje innych ludzi. Miłość do Boga, do bliźnich i do siebie...

0

24 października, 2020
18.10.2020 - 29 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

18.10.2020 – 29 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię...

0

16 października, 2020
11.10.2020 - 28 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

11.10.2020 – 28 Niedziela Zwykła

W dzisiejszą niedzielę kolejny raz w Polsce obchodzony jest Dzień Papieski. Dziś, a także w piątek, 16 października – w dzień powołania Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę...

0

09 października, 2020
4.10.2020 - 27 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

4.10.2020 – 27 Niedziela Zwykła

Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do...

0

02 października, 2020
27.09.2020 - 26 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

27.09.2020 – 26 Niedziela Zwykła

Uczestnicząc we Mszy św., przeżywamy zawsze jakby na nowo tajemnicę paschalną Chrystusa, której istotęstanowi przejście ze śmierci do życia. Tajemnica zaś paschalna Chiystusa winna się stawać tajemnicą każdego chrześcijanina, który świadomie zanurza się w śmierci...

0

26 września, 2020
20.09.2020 - 25 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

20.09.2020 – 25 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem...

0

18 września, 2020
13.09.2020 - 24 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

13.09.2020 – 24 Niedziela Zwykła

W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei....

0

11 września, 2020