Author Archives: pmkpmk

in Ogłoszenia

16.10.2016 – 29 Niedziela Zwykła

  Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych...

0

14 października, 2016
in Ogłoszenia

09.10.2016 – 28 Niedziela Zwykła

  Pan Jezus oczekuje od nas wiary, bo tylko wtedy może dokonywać wielkich dzieł. Musimy zapytać samych siebie: czy dostrzegamy to Boże działanie w nas i czy jesteśmy Bogu wdzięczni za otrzymywane łaski? Można powiedzieć,...

0

07 października, 2016
in Ogłoszenia

02.10.2016 – 27 Niedziela Zwykła

  W każdej chwili życia jesteśmy zaproszeni, by pogłębiać naszą wiarę, nasze zaufanie wobec Boga. Dlatego tak jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii wołajmy: „Panie, przymnóż nam wiary!”. To wołanie powtórzymy dzisiaj podczas nabożeństwa, w którym...

0

30 września, 2016
in Ogłoszenia

25.09.2016 – 26 Niedziela Zwykła

  Człowiek dbający o zapewnienie sobie i najbliższym stabilnej sytuacji materialnej nie czyni nic niewłaściwego. Nie można jednak tracić z pola widzenia innych, którym nie powiodło się w życiu. Pamiętajmy o tych, którym możemy pomóc...

0

23 września, 2016
in Ogłoszenia

18.09.2016 – 25 Niedziela Zwykła

  „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” – przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus. Ta Chrystusowa przestroga każe nam zadać pytanie o nasz system wartości, o priorytety w naszym życiu. W czwartek w Remscheid Msza św....

0

17 września, 2016
in Ogłoszenia

11.09.2016 – 24 Niedziela Zwykła

  Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi szczery żal i chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie nieustannego przemieniania...

0

10 września, 2016
in Ogłoszenia

04.09.2016 – 23 Niedziela Zwykła

  Pan Jezus stawia nam – swoim uczniom − wysokie wymagania. Ma być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Od Niego winno brać początek każde działanie i w Nim znajdować swoje dopełnienie. Jako komentarz do...

0

03 września, 2016
in Ogłoszenia

28.08.2016 – 22 Niedziela Zwykła

  Od minionej środy rozpoczął się już rok szkolny. Większość z nas zakończyła już wakacje i urlopy. Z Bożą pomocą pragniemy przeżyć kolejny rok gorliwego wypełniania swojego powołania i radosnego pogłębiania swojej wiary. W najbliższą...

0

26 sierpnia, 2016
in Ogłoszenia

21.08.2016 – 21 Niedziela Zwykła

  Pan Bóg wszystkich nas powołuje do wspólnoty ze sobą, powołuje do zbawienia. Ten dar, który jest ofiarowany każdej i każdemu z nas, staje się jednocześnie zadaniem, misją do wypełnienia. Trzeba nam wciąż „wchodzić przez...

0

19 sierpnia, 2016
in Ogłoszenia

14.08.2016 – 20 Niedziela Zwykła

  Niełatwo w dzisiejszym świecie być uczniem Chrystusa, ale pamiętajmy, że On zawsze przychodzi nam z pomocą i udziela potrzebnych darów, by nasza wiara była owocna. Prośmy Go, aby zawsze nam towarzyszył swoją łaską tak...

0

12 sierpnia, 2016