Author Archives: pmkpmk

26.03.2023 - 5 Niedziela Wielkiego Postu
in Ogłoszenia

26.03.2023 – 5 Niedziela Wielkiego Postu

Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy drugą część tego okresu liturgicznego. Będzie ona miała charakter pasyjny. W naszych modlitwach prośmy, abyśmy coraz wierniej naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata. Niech...

0

24 marca, 2023
19.03.2023 - 4 Niedziela Wielkiego Postu
in Ogłoszenia

19.03.2023 – 4 Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany...

0

17 marca, 2023
12.03.2023 - 3 Niedziela Wielkiego Postu
in Ogłoszenia

12.03.2023 – 3 Niedziela Wielkiego Postu

Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma...

0

10 marca, 2023
5.03.2023 - 2 Niedziela Wielkiego Postu
in Ogłoszenia

5.03.2023 – 2 Niedziela Wielkiego Postu

Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni...

0

03 marca, 2023
26.02.2023 - 1 Niedziela Wielkiego Postu
in Ogłoszenia

26.02.2023 – 1 Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją...

0

24 lutego, 2023
19.02.2023 - 7 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

19.02.2023 – 7 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza ewangelia stawia przed nami jedno z najtrudniejszych przykazań – miłości nieprzyjaciół. Niech rozpoczynający się wkrótce Wielki post będzie okazją do praktykowania w sposób szczególny tego Jezusowego wezwania. W najbliższą środę, 22 lutego, przypada Środa...

0

18 lutego, 2023
12.02.2023 - 6 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

12.02.2023 – 6 Niedziela Zwykła

Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej...

0

10 lutego, 2023
5.02.2023 - 5 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

5.02.2023 – 5 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza – piąta już niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas jak zawsze przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani my wszyscy razem jako wspólnota parafialna nie jesteśmy w stanie pogłębić swojej...

0

03 lutego, 2023
29.01.2023 - 4 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

29.01.2023 – 4 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Choć pod naszą szerokością geograficzną nie jest spotykana to wszyscy doskonale wiemy, jak stara i straszna w skutkach...

0

28 stycznia, 2023
22.01.2023 - 3 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

22.01.2023 – 3 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. W liście apostolskim z września 2019 roku ustanawiającym tę niedzielę papież Franciszek napisał: „Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać...

0

20 stycznia, 2023