Author Archives: pmkpmk

8.05.2022 - 4 Niedziela Wielkanocy
in Ogłoszenia

8.05.2022 – 4 Niedziela Wielkanocy

Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą...

0

07 maja, 2022
1.05.2022 - 3 Niedziela Wielkanocy
in Ogłoszenia

1.05.2022 – 3 Niedziela Wielkanocy

Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków. Dziś rozpoczynamy miesiąc...

0

29 kwietnia, 2022
24.04.2022 - 2 Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego
in Ogłoszenia

24.04.2022 – 2 Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego

Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże...

0

22 kwietnia, 2022
17.04.2022 - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
in Ogłoszenia

17.04.2022 – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Każdemu z Was...

0

16 kwietnia, 2022
10.04.2022 - Niedziela Palmowa
in Ogłoszenia

10.04.2022 – Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia...

0

09 kwietnia, 2022
3.04.2022 - 5 Niedziela Wielkiego Postu
in Ogłoszenia

3.04.2022 – 5 Niedziela Wielkiego Postu

Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy drugą część tego okresu liturgicznego. Będzie ona miała charakter pasyjny. W naszych modlitwach prośmy, abyśmy coraz wierniej naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata. Niech...

0

01 kwietnia, 2022
27.03.2022 - 4 Niedziela Wielkiego Postu
in Ogłoszenia

27.03.2022 – 4 Niedziela Wielkiego Postu

Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem”, czyli: „Raduj się, Jerozolimo”. To znak, że coraz...

0

25 marca, 2022
20.03.2022 - 3 Niedziela Wielkiego Postu
in Ogłoszenia

20.03.2022 – 3 Niedziela Wielkiego Postu

Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie...

0

18 marca, 2022
13.03.2022 - 2 Niedziela Wielkiego Postu
in Ogłoszenia

13.03.2022 – 2 Niedziela Wielkiego Postu

Druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, jest dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także...

0

12 marca, 2022
6.03.2022 - 1 Niedziela Wielkiego Postu
in Ogłoszenia

6.03.2022 – 1 Niedziela Wielkiego Postu

Niech rozpoczęty w minioną środę czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem zbliżania się do Boga, pracy nad sobą i wrażliwości na potrzeby innych. Kościół w sposób szczególny zaprasza nas do praktykowania modlitwy,...

0

04 marca, 2022