Author Archives: pmkpmk

15.01.2023 - 2 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

15.01.2023 – 2 Niedziela Zwykła

Świadectwo Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii potwierdza, że to Jezus jest oczekiwanym Zbawicielem. W jedności z Ojcem i Duchem Świętym nasz Pan podejmuje misję zbawienia każdego człowieka. Przez sakrament Chrztu świętego rozpoczęliśmy drogę ku zbawieniu....

0

13 stycznia, 2023
8.01.2023 - Chrzest Pański
in Ogłoszenia

8.01.2023 – Chrzest Pański

Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także, gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w...

0

06 stycznia, 2023
1.01.2023 - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
in Ogłoszenia

1.01.2023 – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki...

0

30 grudnia, 2022
25.12.2022 - Boże Narodzenie
in Ogłoszenia

25.12.2022 – Boże Narodzenie

„Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Bogiem. Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze współczesne serca, w czasie, kiedy...

0

24 grudnia, 2022
18.12.2022 - 4 Niedziela Adwentu
in Ogłoszenia

18.12.2022 – 4 Niedziela Adwentu

Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach...

0

16 grudnia, 2022
11.12.2022 - 3 Niedziela Adwentu
in Ogłoszenia

11.12.2022 – 3 Niedziela Adwentu

Dzisiejszą – trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. To już połowa...

0

09 grudnia, 2022
4.12.2022 - 2 Niedziela Adwentu
in Ogłoszenia

4.12.2022 – 2 Niedziela Adwentu

Jan Chrzciciel woła: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Podążajmy więc gorliwie adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Już za...

0

02 grudnia, 2022
27.11.2022 - 1 Niedziela Adwentu
in Ogłoszenia

27.11.2022 – 1 Niedziela Adwentu

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem...

0

26 listopada, 2022
20.11.2022 - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
in Ogłoszenia

20.11.2022 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W dniu dzisiejszym z inicjatywy papieża Franciszka młodzież obchodzi Światowy Dzień Młodzieży. Ogarnijmy ludzi młodych serdeczną modlitwą, aby wzrastali w wierze, nadziei...

0

18 listopada, 2022