Author Archives: pmkpmk

19.02.2023 - 7 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

19.02.2023 – 7 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza ewangelia stawia przed nami jedno z najtrudniejszych przykazań – miłości nieprzyjaciół. Niech rozpoczynający się wkrótce Wielki post będzie okazją do praktykowania w sposób szczególny tego Jezusowego wezwania. W najbliższą środę, 22 lutego, przypada Środa...

0

18 lutego, 2023
12.02.2023 - 6 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

12.02.2023 – 6 Niedziela Zwykła

Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej...

0

10 lutego, 2023
5.02.2023 - 5 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

5.02.2023 – 5 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza – piąta już niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas jak zawsze przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani my wszyscy razem jako wspólnota parafialna nie jesteśmy w stanie pogłębić swojej...

0

03 lutego, 2023
29.01.2023 - 4 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

29.01.2023 – 4 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Choć pod naszą szerokością geograficzną nie jest spotykana to wszyscy doskonale wiemy, jak stara i straszna w skutkach...

0

28 stycznia, 2023
22.01.2023 - 3 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

22.01.2023 – 3 Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. W liście apostolskim z września 2019 roku ustanawiającym tę niedzielę papież Franciszek napisał: „Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać...

0

20 stycznia, 2023
15.01.2023 - 2 Niedziela Zwykła
in Ogłoszenia

15.01.2023 – 2 Niedziela Zwykła

Świadectwo Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii potwierdza, że to Jezus jest oczekiwanym Zbawicielem. W jedności z Ojcem i Duchem Świętym nasz Pan podejmuje misję zbawienia każdego człowieka. Przez sakrament Chrztu świętego rozpoczęliśmy drogę ku zbawieniu....

0

13 stycznia, 2023
8.01.2023 - Chrzest Pański
in Ogłoszenia

8.01.2023 – Chrzest Pański

Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także, gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w...

0

06 stycznia, 2023
1.01.2023 - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
in Ogłoszenia

1.01.2023 – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki...

0

30 grudnia, 2022
25.12.2022 - Boże Narodzenie
in Ogłoszenia

25.12.2022 – Boże Narodzenie

„Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Bogiem. Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze współczesne serca, w czasie, kiedy...

0

24 grudnia, 2022