Szkoła biblijna


26
paź 2019
Struktura Ewangelii Łukasza i Łk 18,9-14

Struktura Ewangelii Dzisiaj kilka słów o strukturze Ewangelii Łukasza. Otóż jej początek stanowią rozdziały, które dotyczą̨ okoliczności przyjścia Jezusa na świat, czyli Jego poczęcia, a następnie narodzin, dzieciństwa i (niewiele) młodości. Warto zauważyć, że to, co dotyczy najmłodszych lat Jezusa w tej Ewangelii jest najbardziej rozbudowane. „Skutkiem” tego jest to wszystko, co doskonale znamy z naszej pobożności, a więc np. kolędy, czy też bożonarodzeniowe szopki. Możemy więc powiedzieć, że to właśnie Łukaszowi zawdzięczamy ten radosny i rodzinny klimat, który stał się̨ podstawą do świąt Bożego Narodzenia. Drugim „skutkiem” jest to, że kiedy......

Czytaj więcek


19
paź 2019
"Zamówiona" ewangelia i Łk 18,1-8

„Zamówiona” Ewangelia i Łk 18,1-8  Czytamy na samy początku Ewangelii Łukasza bardzo intrygujące i ciekawe zdanie. A mianowicie: Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie to wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, DOSTOJNY TEOFILU, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.   Co to oznacza? Otóż to, że Ewangelia Łukasza jest jedyną Ewangelią, którą napisano na indywidualne zamówienie! Zamawiającym musiał być jakiś Grek o imieniu Teofil. Imię to w języku greckim oznacza: „Teos” – „Bóg”, „filos” – „miłować”, „kochać”. Czyli Teofil to „miłujący Boga” albo też „przyjaciel Boga”.......

Czytaj więcek


12
paź 2019
Źródła Ewangelii i jeden wdzięczny

Źródła, z których czerpał św. Łukasz     Ostatnio zadaliśmy sobie pytanie – skąd Łukasz wiedział o Jezusie, gdzie o Nim usłyszał? I ponadto – od kogo? Wiemy, że na pewno usłyszał o Jezusie od tego, który go chrzcił, czyli od św. Pawła. Ale przecież Paweł także osobiście Go nie spotkał, a nawet prześladował Jego wyznawców! Paweł na zarzuty, że nie znał Jezusa zawsze odpowiadał, że doświadczył Go na drodze pod Damaszkiem i właśnie to przeżycie sprawiło, że wartość jego apostołowania nie jest wcale mniejsza niż wartość apostołowania pozostałych apostołów! Łukasz jest dokładnie......

Czytaj więcek


05
paź 2019
Ewangelia "ze słyszenia" i pokorna wiara

W trakcie poznawania ewangelii według św. Łukasza mogło się zrodzić pytanie: skąd to wszystko Łukasz wiedział?? Kiedy czytamy ewangelię wg św. Mateusza czy też św. Jana nie mamy takich wątpliwości, bo oni są, tak się domyślamy, Apostołami, którzy przy Jezusie stale przebywali. A Łukasz? Łukasz prawdopodobnie Jezusa nigdy nie widział. Pochodził z Antiochii, przyjął chrzest około pięćdziesiątego roku, a wtedy Jezusa już nie było. Skąd więc Łukasz wiedział o Jezusie? Skąd znał rozmaite szczegóły? Odpowiedź na te pytania znajdziemy na samym początku Ewangelii. Otóż rozpoczynając swoją Ewangelię Łukasz napisał tak: Wielu już......

Czytaj więcek


28
wrz 2019
„Kobieca” Ewangelia i Łazarz

Dowiedzieliśmy się już na poprzednich „lekcjach” paru informacji o autorze ewangelii, czyli o Łukaszu, a także o wspólnocie, której przewodniczył i dla której pisał. Dzisiaj zatrzymamy się nad cechami charakterystycznymi tej ewangelii, a konkretnie – nad jedną z nich. To pomoże w lepszym rozumieniu słów ewangelii. Łukasz, jak już wcześniej o tym wspominałem, nie był Żydem, ale pochodził z Antiochii. Dlatego też jego spojrzenie na życie jest bliższe kulturze greckiej. W świecie żydowskim obecne są dwa odrębne światy: męski i kobiecy. Widać to np. w wychowaniu, które konsekwentnie polega na tym, żeby......

Czytaj więcek


21
wrz 2019
Wspólnota Łukasza i cwany rządca

Ewangelia według św. Łukasza Poprzednio poznawaliśmy autora trzeciej Ewangelii. Dzisiaj spróbujmy zatrzymać nad tym, do kogo albo też dla kogo pisał św. Łukasz. Każdy z autorów Ewangelii był pasterzem jakiejś konkretnej wspólnoty. Spisując dzieje Jezusa, Jego Słowa, Jego dzieła i cuda czynił to w sposób, który miał dopomóc wierzącym w zrozumieniu Boga, ale i siebie samego. Ale każda ze wspólnot (czy to św. Marka, czy św. Mateusza) przeżywała inne trudności. Co wiemy o tej, której pasterzował św. Łukasz? Współczesne badania podpowiadają nam, że św. Łukasz napisał swoją Ewangelię między 80 a 90......

Czytaj więcek


14
wrz 2019
Autor i Ewangelia Miłosierdzia

Szkoła biblijna  „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – tak pisał w swoich komentarzach św. Hieronim, jeden z najznakomitszych komentatorów i tłumaczy Biblii. Stąd też w tym roku spróbujemy nieco pogłębić naszą znajomość Słowa Bożego. Każde wprowadzenie do niedzielnej i świątecznej Liturgii Słowa będzie się składało z dwóch części. Pierwsza będzie dotyczyła wprowadzenia ogólnego do Ewangelii, a druga natomiast będzie krótkim komentarzem do konkretnego jej fragmentu.  Ewangelia według św. Łukasza  W trwającym roku liturgicznym, który będzie trwał aż do 1. Niedzieli Adwentu rozważamy w czasie niedzielnej Liturgii Słowa ewangelię wg. św. Łukasza.......

Czytaj więcek