Szkoła biblijna


21
mar 2020
Trzecia zapowiedź Męki i Niewidomy od urodzenia

Kolejna, ostatnia już zapowiedź Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa znajduje się w rozdziale 10. Warto zauważyć, że Marek przekazując nam kolejne słowa Jezusa najpierw przytacza najpierw wrażenia tego, którego słuchał i spisywał, czyli św. Piotra. Mianowicie czytamy: „A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich tak, że SIĘ DZIWILI.”  Piotr patrząc na Jezusa dziwił się temu, że skoro Jezus mówi, że w Jerozolimie czeka Go cierpienie i śmierć, to dlaczego On się tak śpieszy? Przecież żaden człowiek nie będzie się śpieszył na myśl o cierpieniu!? Wiemy więc stąd, że......

Czytaj więcek


14
mar 2020
Kolejna zapowiedź Męki i Samarytanka

Ostatnio zwróciliśmy uwagę na centralny punkt ewangelii Marka, czyli 3 zapowiedzi Męki i Śmierci Jezusa. Omówiliśmy pierwszą z nich, więc dzisiaj czas na drugą. Znajdziemy ją w 9 rozdziale. Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Widać bardzo wyraźnie, że po pierwszej zapowiedzi i po Jezusowym upomnieniu Piotra Apostołów opanował......

Czytaj więcek


07
mar 2020
Zapowiedź Męki i Przemienienie

Ewangelia Marka została napisana pomiędzy 60, a 70 rokiem, a zawiera opis tego wszystkiego, co zapamiętał i przekazał św. Piotr. To ma niebagatelny wpływ na budowę, ale i główną tematykę tejże ewangelii. Otóż w ewangelii Marka centralny punkt stanowią trzy zapowiedzi Męki i Śmierci Jezusa. Pierwsza znajduje się w rozdziale 8 i następuje po wyznaniu św. Piotra: „Ty jesteś Chrystusem”. Po zapowiedzi Męki i Śmierci, Piotr bierze Jezusa na bok i Go upomina. I słyszy „Zejdź mi z oczu szatanie…”. W żadnej Ewangelii nikt nie został nazwany szatanem, nawet Judasz! Dlaczego nikt......

Czytaj więcek


29
lut 2020
Powstanie ewangelii Marka i pustynia

Powstanie ewangelii i … pustynia Wiemy już, że ewangelia Marka powstała z opowiadań św. Piotra. Wiemy też, że została dość oryginalnie napisana. A kiedy powstała? Otóż Marek redaguje swoją Ewangelię mię­dzy rokiem 60. a 70. Niektórzy twierdzą, że pomiędzy rokiem 65. a 70. Jest on pierwszym uczniem Jezusa, który spisał ustny prze­kaz w formie, którą dziś nazywamy EWANGELIĄ. Do roku 60 istniały tylko przekazy ustne, a Dobra Nowina o Jezusie i Jego uczniach była przekazywana jedynie przez świadectwo życia i przez słowo mówione! Przed powstaniem Ewangelii Marka istniały tylko listy św. Pawła,......

Czytaj więcek


22
lut 2020
Ewangelia "opowiadana" i doskonałość chrześcijanina

Ewangelia św. Marka została napisana w dość specyficzny sposób. Otóż, jeśli się ją czyta oryginale, czyli po grecku, to prawie wszystkie opisy zaczynają się od spójnika „Kai”. Pojawia się on zawsze wtedy, kiedy ktoś coś opowiada. Co z tego wynika? Otóż to, że ta ewangelia została napisana językiem opowiadania. Czyli w polskiej wersji brzmiałoby to tak: „A pewnego dnia …” albo „A wtedy …” albo „I znowu …”. Oznacza to, że Marek pojedyncze opowiadania, które usłyszał z ust św. Piotra połączył później w jedną całość. Czyli ewangelia Marka wyrosła z tradycji ustnej.......

Czytaj więcek


15
lut 2020
Ewangelia Marka i "więcej" chrześcijanina

Wiemy już co nieco o ewangelii Mateusza i Łukasza. Czas na kolejną – tym razem ewangelia wg św. Marka. Jest to najkrótsza z 4 Ewangelii kanonicznych zamieszczonych w Nowym Testamencie. Można pokusić się o dokładne dane: liczy ona 661 wierszy (Ewangelia św. Mateusza ma 1068 wierszy, a  Ewangelia św. Łukasza 1149). Wskazanym jest ją czytać ją jako pierwszą spośród ewangelii, dlatego, że jest to obraz Jezusa widziany oczami świętego Piotra. Bo chociaż Ewangelię napisał św. Marek, napisał ją ze wspomnień świętego Piotra Apostoła. Skąd to wiemy? Wskazują na to źródła zewnętrzne jak......

Czytaj więcek


08
lut 2020
Autor i sól

Już trochę wiemy o ewangelii Mateusza, a trochę niewiele wiemy o samym autorze. Co mówią bibliści? Otóż od II wieku tradycja kościel­na przypisuje autorstwo Ewangelii Mateuszowi (hebr. Matthai, skrót od Matthanaja, co oznacza „dar Boga”), czyli temu, który w Ewangeliach identyfikowany jest z Lewim (Mk 2, 14, Łk 5, 27-29) i celnikiem (Mt 9, 9), powołanym przez Jezusa do grona Dwunastu (Mk 3, 18; Mt 10, 3; Łk 6, 15; Dz 1, 13). Dzisiaj jednak ta tradycyjna opinia na temat autorstwa Ewangelii św. Mateusza nie jest już podzielana, a badania wskazują, że......

Czytaj więcek


01
lut 2020
"Oligopistos" i ofiarowanie

Jednym z tematów, który daje się zauważyć w ewangelii Mateusza problem „małej wiary”, który dotyczy najbliższych uczniów Jezusa. To właśnie ich Jezus nazywa „ludźmi małej wiary”, czyli tytułowym OLIGOPISTOS. Co to oznacza? Wiara wielka, czy też silna to taka wiara, która jest związana z postawą dziecka, które potrafi uznać swoją bezradność i w pełni powierzyć się Bogu. W omawianej przez nas Ewangelii św. Mateusza problem małej wiary „wybucha” za każdym razem w sytuacji bezradności uczniów wobec wydarzeń i wezwań, które po ludzku ich przekraczają. Dzieje się to w następujących momentach: burza na......

Czytaj więcek


25
sty 2020
Problemy wspólnoty Mateusza i "metanoite"

Wiemy już, kto należał do wspólnoty, do której pisał Mateusz. Wiemy też, że nie jest ona idealna i że przeżywa trudności w wierze. Ponadto doświadcza jednocześnie coraz więcej prześladowań (10, 16-25). Jedna z hipotez mówi, że powstanie Ewangelii św. Mateusza jest odpowiedzią, między innymi, na pojawiający się we wspólnocie upadek zasad moralnych i oziębłość w miłości (24, 11-12). Dlatego właśnie Mateusz w swojej ewangelii próbuje pomóc wspólnocie. Jak? Przypomina, że są NOWYM LUDEM, który ma swe korzenie w zbawczej historii narodu wybranego, że jest ludem odkupionym i ustanowionym krwią Chrystusa (stąd też......

Czytaj więcek


17
sty 2020
Wspólnota Mateusza i świadectwo Jana

Dużo już wiemy o charakterystycznych cechach ewangelii Mateusza, więc czas już, aby zając się kolejnymi elementami. Analizując tę ewangelię można zauważyć, że wspólnota, do której pisał składała się z dwóch kontrastujących ze sobą grup: „wywodzących się z synagogi” i „pochodzących z pogaństwa”. Fakt, że „zbawienie dotarło do pogan” wywarł żywy ślad na kościelnej wspólnocie judeochrześcijańskiej, która się na pogan otworzyła, ale to wcale nie znaczyło, że stała się od razu wspólnotą zjednoczoną. Różnice etniczne, kulturowe wywoływały napięcia, kontrasty, a nawet kłótnie i zgorszenia. Pochodzący z judaizmu nierzadko byli skoncentrowani na literze Prawa,......

Czytaj więcek